Ja verím, že to Ježiš

f# E/G# 
 
Ja verím, že to Ježiš
verím, že on Božím Synom je
Zomrel a vstal by sme mohli žiť
on za cenu smrti život dal

 Verím, že je tu teraz
 dáva svoj pokoj nám
Je uprostred nás
 Má moc nás teraz uzdraviť
 má moc uzdraviť nás
 Má odpustenia dar