Môjmu Bohu

g# c# 
f# g# c# 
 
 Môjmu c# Bohu, Kráľovi budem
g# spievať a c# hrať
 Teraz f# i na veky g# vekov
 ac# men

Aleluja, g# alec# luja
f# aleg# luja, ac# men