Príď, Duchu Svätý

 
Príď, Duchu Svätý – vzývame ťa
 príď, Duchu Svätý – čakáme ťa
Príď, Duchu Svätý – vrúcne prijmeme ťa
 príď, Duchu Svätý – vzývame ťa

 Čakáme ťa,  vrúcne prijmeme ťa
C/E 

 Obdaruj nás (cirkev svoju chráň)
 príď s pravdou k nám (osláv Pána v nás)
 Sprevádzaj nás (na cestách)
 príď, zostaň v nás