Pán vyvýšený

E/G# 
 
Pán vyvýšený je
E/G# nad všetkým najvyšší kráľ
 Budem A/C# chváliť ho
Pán vyvýšený je
E/G# nad všetkým najvyšší
Jemu A/C# patH/D# rí C# česť

f# JeE/G# žiš je Pán
A/C# 
 on naveky g# pravdou je
E/G# 
f# NeE/G# bo a zem
A/C# 
 sa raduje v g# jeho meE/G# ne
f# Pán vyvýšený je
nad všetkým najvyšší kráľ!