Nechaj rieku tiecť

 
 Pane, biedny som, prosím, obdar ma
 stratený k tebe volám, nájdi ma
 Nechaj rieku tiecť

 Otvor zrak môj, chcem teba uvidieť
 život večný tvoj nechaj vo mne znieť
 Nechaj rieku tiecť
 nechaj rieku tiecť

Nechaj rieku tiecť
nechaj rieku tiecť
Duchu Svätý, príď
 mocou k nám
 Nechaj f# rieku tiecť 

 
 Nechaj f# rieku tiecť