Anjeli pred trónom

 Anjeli pred trónom
 ti spieva
 Svoj hlas k nim pridáme
 tebe na slávu

 Vždy svätých chvály sú
 ti vzdávané
 My s nimi pri tróne
 ich refrén spievame

Svätý, svätý, svätý
 Boh, náš Pán
 on bol, on je
 príde zas k nám

 Keď starci padajú
 tu pred tvoj trón
 My srdcia pokorne
 skláňame pred tebou

Amen
amen
Amen