Pieseň lásky

 Ja pieseň lásky v srdci mám
 len pre teba, môj Pán

 A veľkú túžbu v srdci mám
 len po tebe, môj Pán

 Tú radosť v srdci neskrývam
 kvôli tebe, môj Pán

 Ja tanec lásky v srdci mám
 len pre teba, môj Pán

 Ja väčšiu lásku nepoznám
 ja väčšiu lásku nepoznám