Je náš Pán

D/F# 
 
Je náš Pán nádherný?
Nádherný je náš Pán

Pokoj D/F# sám
Boží Syn
je náš Pán 

 Je náš Pán úžasný?
 Úžasný je náš Pán

Radca D/F# náš
 mocný Boh
je náš Pán
 (Je náš Pán 
 Je náš Pán!)