Vykupiteľ žije

 
Vykupiteľ žije
Ježiš, Boží Syn
Baránok Boží, Mesiáš
svätý, jediný Boh

Ďakujem ti, Otče
 že si nám svojho Syna dal
 zanechal si svojho Ducha
 čo tvoje dielo v nás ko

 Ježiš, spasiteľ môj
 drahé meno máš
 Baránok Boží, Mesiáš
 zabitý pre hriešnikov

Keď raz vstanem v sláve
f# uzriem tvoju tvár
 tam budem slúžiť tebe, Pane
 na f# veky vekov, amen!

Ďakujem ti, Otče
 že f# si nám svojho Syna dal
 zanechal si svojho Ducha
 čo f# tvoje dielo v nás ko

 zanechal si svojho Ducha
 čo f# tvoje dielo v nás ko