Svätosť je

 
 Svätosť je, svätosť je
 to, po čom túžim
 svätosť je, čo potrebujem
 Svätosť je, svätosť je
 to, čo chceš odo mňa ty 

 Vernosť je, vernosť je
 to, po čom túžim
 Vernosť je, čo potrebujem
 Vernosť je, vernosť je
 to, čo chceš odo mňa ty

 Vezmi si  moje srdce 
 vezmi si  moju myseľ 
 vezmi si  moju vôľu 
 chcem byť  tvojím,  Pane 
 

 Pravda je, pravda je
 to, po čom túžim
 Pravda je, čo potrebujem
 Pravda je, pravda je
 to, čo chceš odo mňa ty

 Chcem byť  tvojím,  Pane