Svätý, svätý

Svätý, svä
svätý je náš E/G# Pán všemohúci
H/D# 

 On bol, on je a príde k nám

 Vyvyšujme  v tejto piesni chvál
 jeho meno  nad celú zem
 Zdvihnime hlE/G# as a vzdajme slávu
 len on je f# hoden piesne chvál