Dnes počuť zvuk

 
 Dnes počuť zvuk, čo zneje v nás
 aj z temien hôr, aj v c# dolinách
 Ten chorál sŕdc sťa jeden hlas
 tebe lásku chce c# vyznávať

 Predošlý čas doznieva v nás
 je toto nová c# pieseň chvál?
 Už svitá lúč na nový deň
 a volá k sebe c# celú zem

 Tak f# mocne krič
 nech E/G# každý vie
 že môže prísť
 spievať smie

Svätý je náš Pán – v srdciach zaznej
c# Svätý je náš Pán – každý spievaj
Svätý je náš Pán – celá zem znej
c# Svätý je náš Pán

 Hlas mocný znie o nebi v nás
 a všetkým hlása lásky čas
 Je tu ten čas, už zvoní zvon
 najmenší z nás dostanú trón

Ježiš živý je – v srdciach zaznej
c# Ježiš živý je – každý spievaj
Ježiš živý je – celá zem znej
c# Ježiš živý je