Blízko

 
 Cítim ťa viac, keď vyznávam
 Si blízko nás, si tak nežný kráľ
 Boh všetkých čias, žiješ láskou v nás
 Stvoriteľ krás, pri tebe chcem byť
 nič viac

 
 Ty si Boh všetkých krás
 v tebe túžim rásť, seba nájsť
 Si stále blízko nás
milosrdný Otec náš