Viac, než pieseň ti dám

 Viac než pieseň ti dám
 viac, aD/F# ko len tu stáť
 viac ti dnes prinesiem
 chválu vzdám

 Ty dáš na púšti dážď
 dobrý D/F# si Pastier náš
 Ja ťa mám tak rád

 Ja ťa mám tak rád

 Viac ti dám