Poznať ťa viac

intro

1:

Chcem AApriznať každý hhpádf#f#
a AAúplne sa hhvzdaťf#f# pred tebouEE
AASpoznať vlastnú hhtvárf#f#
AAbyť už sebou hhsámf#f# pred tebouEE

interlude

2:

Byť tam, kde ma chceš mať
a stále blízko stáť pred tebou
Chcem priznať každý pád
úplne sa vzdať pred tebou

chorus:

Chcem DDcítiť tvoj jemný AAdych
DDpočuť tvoje srdce AAbiť
DDA vidieť tvoj jasný AAkrok
DDspoznávať, aký si AABoh

Chcem Dcítiť tvoj jemný Adych
Dpočuť tvoje srdce Abiť
DA vidieť tvoj jasný Akrok
f#f#spoznávať, aký si EEBoh

bridge:

DDNiečo vo mne stále volá
a AAvedie ma hľadať teba
DDNiečo vo mne stále znAAie
DDNiečo vo mne stále volá
AAa vedie ma hľadať teba
DDStále vo mne znie tvoja AAláska

Repeat: 4x

DDtvoja Aláska

outro