Poď

 Ak Boh je s nami sám
 tak kto je proti nám?
 S ním môžem pevne stáť
 z búrok nemať strach

 A okovy pada
 synovia, dcéry vstáva
 tam kde prichádzaš ty
 Slávy kráľ

 Ty poznáš počty hviezd
 aj vesmír v rukách máš
 Ty poznal si ma skôr
 než si stvoril svet

 Aj hory sa skláňajú
 a skaly volajú
 To prichádzaš ty
 slávy kráľ

 Poď a chváľ ho,  vyvýšme ho
 v mene Ježiš sloboda je
Vstaň, preskoč strach a skáč
 veď on dokáže viac
Nad všetkým je svätý
 Boh a Pán

 Tak prekroč svoj strach
 poď a skáč
 veď on dokáže viac
 než vieš si priať