Poď

intro

1:

eeAk Boh je s nami DDsám
tak kto je proti aanám?
S ním môžem pevne stáť
z búrok nemať strach

eeA okovy padaDD
synovia, dcéry vstávaaa
tam kde prichádzaš ty
slávy kráľ

interlude

2:

Ty poznáš počty hviezd
aj vesmír v rukách máš
Ty poznal si ma skôr
než si stvoril svet

Aj hory sa skláňajú
a skaly volajú
To prichádzaš ty
slávy kráľ

chorus: 2x

eeDDPoď a chváľ ho, aavyvýšme ho
eeDDv mene Ježiš aasloboda je
eeVstaň, DDpreskoč strach a aaskáč
veď on dokáže eeviac
DDNad všetkým je aasvätý
Boh a Pán

bridge:

eeTak prekroč svoj DDstrach
aapoď a skáč
eeveď on dokáže DDviac
aanež vieš si priať

interlude

chorus 2x

outro