Premeň nás

Lalalala

1: 2x

c#c#Dovoľ nám zakúsiť EEviac
Tvoju c#c#vznešenosť dnes túžim EEnájsť
c#c#Objaviť svet nových EEkrás
Novú c#c#pieseň spievať EEti

rap 1:

AAAAg#g#c#c#

Keď chceš zmeniť svet, netreba ti tisíc viet
Veď láska dáva odpoveď, keď otázka je, čo má vplyv?
Aby si pochopil, miloval a žil láskou
Pôjdeš cestou krásnou, tou jedinou pravou
Obetovanou, ona je bránou vplyvu – zbytočne hľadáš inú
Keď poznáš následok, tak skúmaj aj príčinu
Láska ma najväčší vplyv, vie odpustiť vinu!

lalala 2x

rap 2:

Pane ľúbiš nás tak, že to často nechápeme
Aj my ťa milujeme, vieme že túžiš po našej premene
Tak prosím, premeň naše charaktery, nech sme muži, ženy viery
Premeň srdcia, všetko, na čo ten zlý mieri
Daruj nám nové vlastnosti a uzdrav naše slabosti, ó, Pane
Veď nech sa tvoja láska dokonáva, vyuč nás v svätosti
Nech sa zjaví tvoja sláva, Boží ľud povstáva

prechorus: 2x

AANech slepý získa c#c#zrak
nemý smie zaspievať
AANech zjaví sa tvoja slác#c#va
AANech v každom meste sa hlása
c#c#tvoja láska a spása
Boží ľud práve vstáf#f#va

2: 2x

AAVeď nás, Kráľ náš
c#c#silu nám dáš
AANič nezastaví c#c#nás

rap 3:

Môžeš tisíc krát vyznávať Kriste ty môj Pán si
No len pár fráz prázdnych je to čo nevidno v praxi
Doma, v škole, v práci býva najťažší boj
A práve preto tvoj príklad treba tam jak soľ
Tak poďme! Vráťme veci na pravú mieru
Pravá sila je od Boha a je silou charakteru
Tento svet dobyla moc pokory a mieru
Ak mi neveríš, pozri sa na kríž, nájdeš vieru

chorus: 6x

AAPríď, premeň c#c#nás

interlude

bridge: 4x

Máš nás tak AArád, čo chcem si c#c#ty
tak prines AAzmenu do všedných E/G#E/G#dní
Si veľkoleAApý, ja dvíham c#c#dlaň
si Boží AAsyn a skvelý E/G#E/G#Pán

chorus 2: 2x

Príď, premeň AAnásc#c#
príď, premeň AAnásE/G#E/G#