Premeň nás

c# 
 
c# Dovoľ nám zakúsiť viac
 Tvoju c# vznešenosť dnes túžim nájsť
c# Objaviť svet nových krás
 Novú c# pieseň spievať ti

g# c# 
 
 Keď chceš zmeniť svet, netreba ti tisíc viet
 Veď láska dáva odpoveď, keď otázka je, čo má vplyv?
 Aby si pochopil, miloval a žil láskou
 Pôjdeš cestou krásnou, tou jedinou pravou
 Obetovanou, ona je bránou vplyvu – zbytočne hľadáš inú
 Keď poznáš následok, tak skúmaj aj príčinu
 Láska ma najväčší vplyv, vie odpustiť vinu!

 Pane, ľúbiš nás tak, že to často nechápeme
 Aj my ťa milujeme, vieme že túžiš po našej premene
 Tak prosím, premeň naše charaktery, nech sme muži, ženy viery
 Premeň srdcia, všetko, na čo ten zlý mieri
 Daruj nám nové vlastnosti a uzdrav naše slabosti, ó, Pane
 Veď nech sa tvoja láska dokonáva, vyuč nás v svätosti
 Nech sa zjaví tvoja sláva, Boží ľud povstáva

 Nech slepý získa zrak
c# 
 nemý smie zaspievať
 Nech zjaví sa tvoja slác# va
 Nech v každom meste sa hlása
c# 
 tvoja láska a spása
 Boží ľud práve vstáva
f# 

Veď nás, Kráľ náš
c# silu nám dáš
Nič nezastaví c# nás

 Môžeš tisíckrát vyznávať Kriste ty môj Pán si
 No len pár fráz prázdnych je to čo nevidno v praxi
 Doma, v škole, v práci býva najťažší boj
 A práve preto tvoj príklad treba tam jak soľ
 Tak poďme! Vráťme veci na pravú mieru
 Pravá sila je od Boha a je silou charakteru
 Tento svet dobyla moc pokory a mieru
 Ak mi neveríš, pozri sa na kríž, nájdeš vieru

 Príď, premeň c# nás

c# 
 
 Máš nás tak rád, čo chcem si c# ty
 tak prines zmenu do všedných E/G# dní
 Si veľkolepý, ja dvíham c# dlaň
 si Boží syn a skvelý E/G# Pán

 Príď, premeň nás (príď, premeň c# nás)
 príď, premeň nás (príď, premeň E/G# nás)