V mojom srdci znie

 V mojom srdci znie
 tvoje meno len
 Ježiš,  Ježiš