Ty sám

 Nech príde dážď do smädných sŕdc

 Nech príde dážď do smädných sŕdc
čakám ťa, Pane, príď
Cítim blízkosť tvojich rúk
 môj zámer je ťa osláviť

Prišiel si k nám uzdraviť chorých
 aj zaplatiť dlh na kríž
Zlomil si hriech a priniesol dar
Chcem ťa dnes osláviť

 Ty sám menom lásky
 spásy žiješ v nás
 Mocný a krásny
 Boh slávny, vládni nám

 Svätý,  svätý,  každé stvorenie volá
 Svätý,  svätý,  svätý Boh aj dnes koná
 Svätý,  svätý,  volám víťazné chvály
 Svätý,  svätý,  svätý Boh je tu s nami