Nestačí

 Nestačí len ústami vyznávať
 Nestačí len úsmev a prázdna tvár
 Nestačí len dvíhať dlaň k nebesám
 Nestačí nič menej, než ty sám

 Chcem ísť za tebou

Nie je to len sláva
 čo zvoláva nás na obdiv Pána
Chvála sa vzdáva, že
Otec dal za nás Kráľa