Si všetko, čo mám

 Túžim prísť práve tam
 kde tróni kráľ všetkých chvál
 prichádzam s tým, čo mám
 spievam a uctievam

 Chcem počuť vás pozdvihnúť hlas
 cez bránu chvál ty preveď nás
 Nech radostných hluk zaznieva
 spadol múr, tak zaspievam

 Ja túžim prísť, prísť práve tam
 kde tróniš ty, kráľ všetkých chvál
 prichádzam s tým, čo mám
 som slobodný, tak uctievam

 Ty si ten o ktorom snívam
 vlastníš všetko, čo chcem nájsť
 mojim dňom ty dávaš význam
 Si všetko čo mám

 Si všetko, čo mám
E/G#