Boh zázrakov

 Cítiť smiem sväté chvenie nebies
Viem, už nie je čas sedieť
Zem rastie v tvoju slávu
 Len s tebou chcem ísť
 S tebou chcem ísť

 Už viem, ty zišiel si z trónu
Len pre moju vinu
Chcem dnes pred tebou padnúť
 A s tebou chcem ísť

Boh zázrakov

 Cítiť smiem sväté chvenie nebies
Viem, už nie je čas sedieť
Zem rastie v tvoju slávu
 Len s tebou chcem ísť
 tebou chcem ísť

 Už viem, ty zišiel si z trónu
Len pre moju vinu
Chcem dnes pred tebou padnúť
 A s tebou chcem ísť

Chcem tu dnes opäť pred tebou stáť
 bohatstvá svoje naplno dať
Viem, že môj život je prázdny
Bez teba len prežívam pár dní