Boh zázrakov

woah

intro

1:

Cítiť CCsmiem sväté chvenie nebies
DDViem, už nie je čas sedieť
CCZem rastie v tvoju slávu
Len s DDtebou chcem ísť
S tebou chcem ísť

CCviem, ty zišiel si z trónu
DDLen pre moju vinu
CCChcem dnes pred tebou padnúť
A s DDtebou chcem ísť

chorus: 4x

eeBoh CCzázDDraeekovCCDD

2:

Cítiť EEsmiem sväCCté chvenie DDnebies
EEViem, už CCnie je čas DDsedieť
EEZem raCCstie v tvoju DDslávu
Len s EEtebou chcem ísť
S CCtebou chcem DDísť

Už EEviem, ty CCzišiel si z DDtrónu
EELen CCpre moju DDvinu
EEChcem dnes CCpred tebou DDpadnúť
A s EEtebou chcem ísťCCDD

solo

bridge: 2x

CCChcem tu dnes opäť pred tebou stáť
A DDbohatstvá svoje naplno dať
CCViem, že môj život je prázdny
DDBez teba len prežívam pár dní

bridge bez slov 2x

interlude

chorus 6x

interlude

outro