Nádej

 
 Hlas znie národ, je čas!
 patrí každému z nás
 Dnes znie ten najvyšší hlas
 nádej nech povstane v nás
 Woah, nech povstane v nás

 Kto viac môže dať nám
 než ten, čo Život je sám
 Kto dá, čo patrí už nám
 len ten, čo Nádej je sám
 Woah, Nádej je sám

 Kristus v nás, Nádej slávy
slepé oči otvára a nový život dá
 Žije v nás, Nádej slávy
Boží národ povstáva
Slová, čo vysloví on
 sú život pre nás

Smútok sa na radosť mení
pokoj sa vlieva do nás
Vnútro mi naveky plní
 jeho nádej

 Jeho nádej
 jeho nádej