Teba milujem

1:

CCSi mojou pevnou skalou
BBna ktorej môžem stáť
aaSi jasným svetlom
čo mi FFsvieti na cestách

CCDal si mi význam dní
BBnemusím sa zlého báť
aaNavždy chcem kráčať s tým
čo nad FFvšetkým vládu má

interlude

1

prechorus:

Aj keďddpadnem
aj keď zlyhám
Aj keď v aasúžení GGsom
túžim ddvyznať čomu verím
nad FFvesmírom

chorus:

Teba CCmilueejem
teba FFmiluCCjemG/HG/H
Teba aamilueejem
Ježiš, môj FFPán

1

prechorus 2:

Aj keďddpadnem
aj keď zlyhám
Aj keď v aasúžení GGsom
túžim ddvyznať čomu verím
nad aavesmíGGrom

prechorus

chorus až do het