Nový život mám

1: 4x

f#f#Nový život DDmám
spasil ma AAJežišEE
Nad f#f#všetkým vyznáDDvam
On je môj AAPánEE

chorus: 6x

hhSvätý, svätý
AABoh EEslávny
hhvo mne vládu AAEE!

1 2x