Tebe sa odovzdám

C/E 
 
 Si pre mňa viac
 ako vzduch, čo dýcham
C/E 
 Preto sa tebe odovzdám
 Si pre mňa viac
 ako svet mi núka
C/E 
 Preto sa tebe odovzdám

 Dávaš mi to
 po čom duch môj túži
C/E 
 Preto sa tebe odovzdám
 Dávaš mi silu
obstáť v púšti
C/E 
 Preto sa tebe odovzdám

 Boh v nás je láska
 je nádej a víťazstvo
 Boh v nás je spása
 je svetlo a nový smer

 Tebe sa odovzdám
 so všetkým, čo mám

 
 Veď ma, môj Boh
 s tebou kráčať chcem
 Veď ma, môj Boh
 teba milujem

 Tebe sa odovzdám
 so všetkým, čo f# mám