Dobrý Boh

1:

AABoh, ktorý dáva viac
než si môžem priať
DDBoh, ktorý ľúbi večnou láskou
AAOn, ktorý môže
búrke rozkázať
On je v DDnás, žije v nás

AABoh, ktorý splní
to, čo zasľúbil
DDBoh, ktorý vyhrá každý boj
AAOn svojim deťom
večnosť prisľúbil
On je v DDnás, žije v nás

interlude

1

chorus:

Náš AABoh je veľký
a nikto nie je väčší ako DDon
väčší ako on!
Náš f#f#Boh je mocný
a AAnikto nie je mocnejší než DDon
mocnejší než on!

Boh hhmá vždy DDviac
ako si hhmôžem DDpriať

bridge: 2x

Je dobrý AABoh
On je, je, je dobrý DDBoh
Je dobrý f#f#Boh
On je, je, je dobrý DDBoh

Woah

chorus

bridge 2x

interlude