Dobrý Boh

f# 
 
Boh, ktorý dáva viac
 než si môžem priať
Boh, ktorý ľúbi večnou láskou
On, ktorý môže
 búrke rozkázať
 On je v nás, žije v nás

Boh, ktorý splní
 to, čo zasľúbil
Boh, ktorý vyhrá každý boj
On svojim deťom
 večnosť prisľúbil
 On je v nás, žije v nás

 Náš Boh je veľký
 a nikto nie je väčší ako on
 väčší ako on!
 Náš f# Boh je mocný
 nikto nie je mocnejší než on
 mocnejší než on!

 Boh má vždy viac
 ako si môžem priať

 Je dobrý Boh
 On je, je, je dobrý Boh
 Je dobrý f# Boh
 On je, je, je dobrý Boh

 
f#