Príď tvoje kráľovstvo

1:

GGSrdce plné lásky bez prázdnych CCviet
zmenu zvnútra, ktorá zmení eesvet
to si, CCPán môj, hhžiadamDD

GGŽivot v tvojom Duchu každý CCdeň
novú vášeň a smelosť žiť tvoj eesen
to si, CCPán môj, hhžiadamDD

prechorus:

CCChcem viac, než iba túžiť dnes
eechcem ozaj tvoju slávu niesť
CCCelým srdcom sa k tebe obraciam
DDmôj Boh, len jedno si žiadam

chorus: 2x

GGPríď tvoje kráľovstvo
CCpríď do môjho srdca
eepríďCC
(to jedno si žiadam)

bridge:

(eeKráDDľov CCKráľ)
môj život je GGtvojDD
Môj život je eetvojCC

1

prechorus

chorus 4x

bridge 2x