Otvorme brány

f# 
 
 Predivný Boh
f# 
 sediaci na tróne
 som, ktorý som
f# 
 tebe nech chvála znie

 Celým f# vnútrom E/G# volám
 Svätý, svätý, svätý
 a v f# bázni sa pokorím

 Ja vidím tvoj majestát
 si odiaty v sláve a ja slová f# stráE/G# cam
 Len v úžase môžem stáť
 teba len uctievať so všetkým, čo mám
E/G# 

f# 
 
 Otvorme brány, nech vojde f# Kráľ slávy