Najvyšší Pán

 
 S tým, čo mám, aký som
 k tebe prichádzam
 S vyznaním
 ty si moja spása

 Zachránený v tebe len
 nádej nachádzam
 Nič nie je pre mňa viac
 ako ty sám

Vesmírom zneje ti chvála
 nebesám dvíham svoj hlas
 Volám si Pán, najvyšší Pán
Nad všetkým patrí ti sláva
 pred tebou skloní sa každý raz
 a vyzná si Pán, najvyšší Pán

 
 Ty vládneš
 ty vládneš
 Vždy vládneš
 Ježiš, si Pán