Zjav svoju slávu

1:

c#c#Povolávam sAAvetlo do tmy sEEvietiť
nech c#c#viera sa v HHsrdciach prebuEE
Si c#c#jediný, kto AAmôže mŕtvych vzEEkriesiť
tvoje c#c#slovo zo sHHpánku zobuEE

prechorus:

HHZjav svoju slávu c#c#nám
a AAprines život EEtam, kde nie jeHH
HHZjav svoju slávu c#c#nám
príď so AAspásou

chorus:

Príď so spásou k EEnámf#f#AA
príď so spásou k EEnámf#f#AA

2:

Postavil som dom na pevný základ
a búrka moju vieru nezlomí
Neobstojí žiadny diablov úklad
ty zjavíš mi, čo zatiaľ nevidím

prechorus

chorus 2:

Príď so spásou k EEnámf#f#AA
príď so spásou k EEnámf#f#AA
Príď so spásou sem k EEnámf#f#AA
príď so spásou k EEnámf#f#AA

bridge:

AASmútok v radosť premeníš
a f#f#novú nádej dáš
AASmädné srdce občerstvíš zo c#c#živých EEvôd
AAOtvor nebo dokorán
na f#f#suché zošli dážď
Príď so AAspásou

chorus

1

Tvoje c#c#slovo zo sHHpánku zobuEE