Nová DNA

1:

DDOtvorené nebo máme
CCvšetko sa môže stať
DDŽijeme vo svetle Božej tváre
v jeho CCmoci smieme AAstáGGť

interlude

2:

DDOtvorené nebo máme
CCteraz je správny čas
DDchodiť v Božej svätosti a sláve
Jeho CCSvätý Duch je v aaGGs

chorus:

Vieme, DDže sme z iného eesveta
náš CCBoh je naša reaGGlita
S DDním nemožné je eemožné
kto seje CCvieru zázrak GGzožne

Máme CCnovú DNGGA
My máme aanovú, novú DNDDA

1

interlude

2

chorus

interlude

bridge: 4x

Jeho DDživot eeprúdi v hhnásAA
dáva DDnovú eeDNhhAAA

chorus 2x