Nádherný Boh

 
Úžasný, tak úžasný
 si v láske bez hraníc
 Tvoj kríž mi dáva
milosť sľúbe

 Nik nevidel nik nepočul
 niet srdca, čo tuší
 jak slávny je
 nádherný Boh môj

 Všemocný, tak všemocný
 zem tvoju slávu má
 moc tvojich diel
 v nej každý rozpozná

 krása tvojho kráľovstva
 spev môjmu srdcu dá
 tak zázračný, tak zázračný
 Boh si

 Nádherný Boh, ťa ľúbim
 nádherný Boh, ja ťa ctím
 Nádherný Boh, nech pieseň znie

 Mne v duši pieseň znie
 mne v duši pieseň znie
 mne v duši pieseň znie
 ty si nádherný Boh