Nádherný Boh

intro

1:

GGÚžasný, tak AAúžasný
si v DDláske bez hrahhníc
Tvoj GGkríž mi dáva
AAmilosť sľúbeDDhh

Nik GGnevidel nik AAnepočul
niet DDsrdca, čo tuhhší
jak GGslávny je
a AAnádherný Boh DDmôjhh

interlude

2:

Všemocný, tak všemocný
zem tvoju slávu má
moc tvojich diel
v nej každý rozpozná

krása tvojho kráľovstva
spev môjmu srdcu dá
tak zázračný, tak zázračný
Boh si

interlude

chorus: 2x

Nádherný GGBoh, ťa AAľúbim
nádherný GGBoh, ja ťa AActím
Nádherný GGBoh, nech AApieseň zDDniehh

 

interlude

bridge: 2x

Mne v GGduši pieseň AAznie
mne v GGduši pieseň AAznie
mne v GGduši pieseň AAznie
ty si nádherný DDBohhh

chorus 2x

bridge 2x

chorus 2x

outro