Kráľovstvo Kráľa

c# f# 
 
c# Stojíme tu, zástup zhromaždených
privítať Kráľa, sme f# pripravení
c# skláňať sa k trónu, byť v tvojom srdci
pripočítať sa k f# Božím svätým

 V tvojom srdci stáť zjednotení
 tvojou silou byť vyzbrojení
 Armáda spásy svätých vyvolených
 pridať sa k zástupu nesmrteľných

c# Prichádza krása,
s mocou i sláva je tu
 Kráf# ľovstvo Kráľa

Woah, náš Kráľ je c# Boh

c# f# 
 
c# On a jeho trón
 nad každou mocou, on f# vládu má
c# On a jeho Syn
 nad každým stvorením, on f# ruku drží