Kráľovstvo Kráľa

intro

1:

c#c#Stojíme tu, zástup AAzhromaždených
HHprivítať Kráľa, sme f#f#pripravení
c#c#skláňať sa k trónu, byť AAv tvojom srdci
HHpripočítať sa k f#f#Božím svätým

2:

V tvojom srdci stáť zjednotení
tvojou silou byť vyzbrojení
Armáda spásy svätých vyvolených
pridať sa k zástupu nesmrteľných

chorus: 4x

c#c#Prichádza krása,
AAs mocou i sláva je HHtu
Kráf#f#ľovstvo Kráľa

2

chorus 4x

bridge 1: 4x

AAWoHHah, náš Kráľ je c#c#Boh

chorus 4x

interlude

bridge 2: 4x

c#c#On a jeho AAtrón
nad každou HHmocou, on f#f#vládu má
c#c#On a jeho AASyn
nad každým HHstvorením, on f#f#ruku drží