Tvoja krv

c# 
 
 Tvoja krv čo obmýva
 tvoja c# krv čo spasí ma
 Tvoja krv čo na kríži
 sa za nás c# vylieva

c# Niesť môj kríž s tebou
je mojou túžbou
c# Chcem ísť za tebou
 obmytý tvojou krvou

 To bol môj kríž
 pod ktorým si padol
môj bič, čo ťa udieral
Celou cestou niesol môj hriech
navždy očistil si ma
 Preto chc# cem ísť za tebou
 obmytý tvojou krvou