Tvoja krv

intro

1: 6x

Tvoja EEkrv čo obmýHHva
tvoja c#c#krv čo spasí AAma
Tvoja EEkrv čo na kríHHži
sa za nás c#c#vylieAAva

prechorus: 2x

c#c#Niesť môj kríž s teAAbou
EEje mojou túžHHbou
c#c#Chcem ísť za teAAbou
obmyEEtý tvojou krHHvou

chorus: 2x

To bol AAmôj kríž
pod ktorým si padol
EEmôj bič, čo ťa HHudieral
AACelou cestou niesol môj hriech
EEnavždy očisHHtil si ma
Preto chc#c#cem ísť za teAAbou
obmyEEtý tvojou krHHvou

instrumental

chorus

1 6x

prechorus 3x

chorus 2x

instrumental

chorus 2x

1 2x