Voláme

intro

chorus: 2x

Voláme, eeOtec, ako nikdy AApredtým
CChoríme, chceme DDviac
Otváraš eenebo a dávaš nám CCdážď
zjavuješ GGseba uprostred DDnás

instrumental

chorus 2x

interlude

bridge: 5x

eeAnjeli spievajú
a CCmŕtvi z hrobov vstávajú
a DDdémoni pred tvojou tvárou padajú

chorus 2x

interlude

bridge 5x

chorus 2x

interlude

chorus až do het