Voláme

 
 Voláme, Otec, ako nikdy predtým
horíme, chceme viac
 Otváraš nebo a dávaš nám dážď
 zjavuješ seba uprostred nás

 (uprostred nás)
 (uprostred nás)

Anjeli spievajú
 mŕtvi z hrobov vstávajú
 démoni pred tvojou tvárou padajú