Duch prepukni v dážď

 
 Otec náš,  celé nebo volá ťa
 spievame,  nech toto miesto chválou znie
 cítim len,  že nebo pohlcuje zem
 že nebo pohlcuje zem

 Duch prepukni v dážď
 zlom múry v nás
 Duch prepukni v dážď
 nebo príď k nám

 Ježiš Kráľ, tvoje meno vzývame
 tvoja sláva dotýka sa dnes zeme
 nová vášeň, chcem vidieť tvoju vládu rásť
 chcem vidieť tvoju vládu rásť