Duch prepukni v dážď

intro

1: 2x

CCOtec náš, DDcelé nebo volá CCťa
spievame, DDnech toto miesto chválou CCznie
cítim len, DDže nebo pohlcuje CCzem
DDže nebo pohlcuje CCzem

chorus: 2x

CCDuch prepukni v DDdážď
eezlom múry v hhnás
CCDuch prepukni v DDdážď
eenebo príď k hhnám

2: 2x

Ježiš Kráľ, tvoje meno vzývame
tvoja sláva dotýka sa dnes zeme
nová vášeň, chcem vidieť tvoju vládu rásť
chcem vidieť tvoju vládu rásť

chorus až do het