Vládni nám

intro

1:

EEPríď tento časHH a oživuj nác#c#s
prúdy tvojej rieky AAnech obmyjú náEEs
V srdci našomHH, tam ty prebývajc#c#
ty buď naším centrom, AAty vládni nEEám

2:

Prichádzaš v sláve, môj Boh jediný
Chválu ti vzdám, lebo ti patrí
Sedíš na tróne vo večnej sláve
ja sa ti poddám a volám

chorus: 2x

Ty si EEkráľ, pozdvihnem
svoj hlasHH k tebe
a c#c#uctievať ťa budem AAneprestajne
Lebo EEon má moc
HHakú má len c#c#pravý Boh, náš AAkráľ

2

chorus 2x

interlude

bridge: 2x

EENajvyšší si HHty, Pane náš
c#c#pravý Boh a AAKráľ
EETvoje meno HHkaždý teraz
c#c#ospevovať AA

chorus 4x