Vládni nám

E/G# 
 
 Príď v tento čas  a oživuj nác# s
 prúdy tvojej rieky  nech obmyjú nás
 V srdci našom,  tam ty prebývaj
c# 
 ty buď naším centrom,  ty vládni nám

 Prichádzaš v sláve, môj Boh jediný
 Chválu ti vzdám, lebo ti patrí
 Sedíš na tróne vo večnej sláve
 ja sa ti poddám a volám

 Ty si kráľ, pozdvihnem
 svoj hlas k tebe
 c# uctievať ťa budem neprestajne
 Lebo on má moc
akú má len c# pravý Boh, náš kráľ

c# 
 
Najvyšší si ty, Pane náš
c# pravý Boh a Kráľ
Tvoje meno každý teraz
c# ospevovať