Bližšie

c# 
 
 Tvoja c# láska vzala mi dych
 a zmenila E/G# môj svet
 zmenila môj svet
 Len c# na tom záleží
 byť s tebou E/G# navždy
 byť s tebou navždy

 Stále bližšie k tebe kráčať
 v tvojej hĺbke sa rozc# plývať
 Ja túžim poznať viac, teba poznať viac
 Tvoja láska zmysel dáva
 a všetko prekoc# náva
 Ja túžim poznať viac, teba poznať viac

 (teba poznať f# viac)

 Woah, woah
 tvoja láska c# vznešená je
 Woah, woah
 tvoja láska c# láme