Bližšie

intro

1: 2x

Tvoja c#c#láska vzala mi dyHHch
a zmenila mE/G#E/G#ôj svet
zmenila mAAôj svet
Len c#c#na tom záleHHží
byť s tebou E/G#E/G#navždy
byť s tebou nAAavždy

chorus:

EEStále bližšie k tebe HHkráčať
v tvojej hĺbke sa rozc#c#plývať
Ja túžim poznať AAviac, teba poznať EEviac
Tvoja láska zmysel HHdáva
a všetko prekoc#c#náva
Ja túžim poznať AAviac, teba poznať viac

interlude

1

chorus

interlude

bridge: 4x

AAWoah, EEwoah
HHtvoja láska vzc#c#nešená je
AAWoah, EEwoah
HHtvoja láska c#c#láme

chorus