Premenení

intro

1:

Mnoho DDráz už som bol
zlomeAAný v koleEEnách
sľúbiac, DDže ti hriech dám
som tu AAzas a voEElám

chorus 1:

Moja sf#f#pása, pod DDkrídlom
svojich AApier ma EEskry
Tebe dáf#f#m sa,
si sDDlnkom, čo ma AAprepáliEE

intro

1

chorus 1

prechors

DDTo, čo v sebe AAmám
vo svetle oslf#f#áv
nech moja chvála EEtebe znie
DDTy silu mi df#f#áš
môj Boh plný kEErás
do svojich hlbín hhstiahni ma

chorus 2: 2x

Moja spáf#f#sa, pod DDkrídlom
svojich AApier ma skEEry
Tebe dáf#f#m sa
si sDDlnkom, čo ma AAprepáliEE

Tvojou AAkrvou mytýDD
slobodnýEE zakričíf#f#m
Naveky DDslávEEny Boh si ty
DDslávEEny

interlude

1

chorus 1

prechorus

chorus 2 2x

solo