Aleluja

 
Vzdám sa pred tebou
 náš c# kráľ, náš Otec
Dvíham srdce dnes
 v tvojej c# láske a sláve

Aleluja
Kráľ našich sŕdc
Aleluja
 Nebo, zem chválu ti spieva
 nebo, zem chválu ti spieva

 Svietiš láskou v tme
 zapáľ v nás tvojho Ducha
 Si našou túžbou
 zažiar láskou v nás

Celým nebom znie
Svätý je náš c# Pán
Celou zemou znie
Svätý si c# ty

 Aleluja,  alec# luja
 aleluja, svätý si c# ty