Prichádzam

intro

1: 2x

f#f#Prichádzam pred tvoju DDtvár
AAkľačím a vyznáEEvam
si f#f#Boh a Otec DDnáš
AAKráľ, ktorý vládneš EEnám

chorus: 2x

f#f#Preto teraz tu
stojím pred teDDbou
AAchválim a vzývam tvoje meEEno
f#f#aj keď celý nehodný soDDm
AAspievam pieseň pred JeEEžišom

interlude

1

chorus 2x

interlude

bridge: až do het aj s prestávkami

Svätý DDPán náš
Svätý f#f#Kráľ náš
na AAkaždé tvoje slovo sa EEskloním