Prichádzam

f# 
 
f# Prichádzam pred tvoju tvár
kľačím a vyznávam
 si f# Boh a Otec náš
Kráľ, ktorý vládneš nám

f# Preto teraz tu
 stojím pred tebou
chválim a vzývam tvoje meno
f# aj keď celý nehodný som
spievam pieseň pred Ježišom

f# 
 
 Svätý Pán náš
 Svätý f# Kráľ náš
 na každé tvoje slovo sa skloním