Aké je dobré a milé

 Aké je dobré a mi
 keď bratia žijú pospolu, pospolu
 Aké je dobré a mi
 keď bratia žijú pospolu

 Tak poď to skúsiť s Pánom tiež
 no bez bratov a sestier to nezvládneš
 Neváhaj to skúsiť ešte dnes
 bratské spoločenstvo je super vec

 No niekto lásku nestrpí
 klamstvo a závisť rozšíri
 Bojuj o vzácne priateľstvá
 radostne zvolaj Boh je Pán!