Aké je dobré a milé

 Intro

Chorus: 2x

GG Aké je CCdobré a miGGCC
GG keď bratia CCžijú pospoDDlu, CCpospoGGlu
GG Aké je CCdobré a miGG
GG keď bratia CCžijú DDpospoGGlu

 1:

Tak poď to skúsiť s Pánom tiež
no bez bratov a sestier to nezvládneš
Neváhaj to skúsiť ešte dnes
bratské spoločenstvo je super vec

 Chorus 2x

 2:

No niekto lásku nestrpí
klamstvo a závisť rozšíri
Bojuj o vzácne priateľstvá
radostne zvolaj: Boh je Pán!

 Chorus 2x

1

Chorus 2x