Savoro, so man hin

c# 
 
 Tu sal savoro, so man hin

 
Andal e čhik man hazdg# ňal
 melalo somas, ke peste man iľal
 Le binendar man omorg# džal
avres mandar tu kedžal

Jef# žiš, tuha dader džav
 soske dživav, g# mange sikadžal
Jef# žiš, tuha dader džav
 soske dživav, g# mange sikadžal

Jef# žiš, tuha dader džav
 soske dživav, mange sikadžal
Jef# žiš, tuha dader džav
 soske dživav, mange sikadžal

Akana sal miro kamiben
 Tu diňal man nevo dživic# pen
Akana sal miro kamiben
 Tu diňal man nevo dživic# pen
 Tu sal savoro, so man hin

c# 
 
Akana sal miro kamiben
 Tu diňal man nevo dživic# pen
 Tu sal savoro, so man hin


  Všetko, čo mám

  Ty si všetko, čo mám
  Ty si všetko, čo mám
  Ty si všetko, čo mám

  Z blata ma vytiahol a
  špinavého si ma vzal k sebe
  Z hriechov si ma očistil
  a zmenil si ma

  Ježiš, ďalej idem s tebou
  dôvod žitia si mi ukázal
  Ježiš, ďalej idem s tebou
  dôvod žitia si mi ukázal

  Teraz si moja láska
  Ty dal si mi nový život
  Teraz si moja láska
  Ty dal si mi nový život
  Ty si všetko, čo mám