Dikh pre ma

 
Dik pre ma
avav ajso savo som
mire bini prindžares
Dik pre ma
 jilo tuke phuterav
tire rateha man sasťar

Arakhľom, me nekbareder
kamiben, so angle ma avľa
 a vaš mande muľa

Ó, Ježiš, ó, Ježiš
 Tu prindžares man sar me dživav
 bial tute furt korkoro ačuvav

 Akana
 phaglo tire kamibnaha
 omukav sar mange tu omukľal
 Akana
 angle tute šaj terdžuvav
 andal miro jilo e giľi džal

 Ó, Ježiš, ó, Ježiš
 Peskeres phrales kerdžal mandar
 šaj baruvav, sar tut bararav

 

  Pozri na mňa

  Pozri na mňa
  prichádzam taký, aký som
  poznáš moje hriechy
  Pozri na mňa
  srdce ti otváram
  uzdrav ma svojou láskou

  Našiel som najväčšiu lásku
  ktorá bola prv, ako ja
  a zomrela za mňa

  Ježiš, Ježiš
  Poznáš ako žijem
  bez teba som stále sám

  Teraz zlomený tvojou láskou
  odpúšťam, ako si mi ty odpustil
  Teraz smiem
  prichádzať pred teba
  z môjho srdca vychádza pieseň

  Ježiš, Ježiš
  Urobil si zo mňa svojho brata
  smiem rásť, ako ťa chválim