Ježiš, ty si môj Pán

c# 
 
Ježiš, ty si môj c# Pán
 môj majster a kráľ
c# 
 zlom putá hriechu
 a slobodu mi vráť

 
 Vždy, keď som slabý,  ty ma posilníš
 vždy, keď padám,  ty mi ruku dáš
 Vždy, keď zhreším a G# pokánie činím
 milosť a lásku pre mňa máš

 Vďaka, slávny Víťaz
 veľmi ďakujem
 za preliatu krv
 a za správny smer