Ča jekh drom

Intro
1:

HHO dživipen dav ke tire čhanga
g#g#rodav tut a tu sal kadaj
F#F#koda so kamav sal ča tu EEjekh
HHAndro pharipen me tut rodav
g#g#Tu sal paš mande, me tut nadikhav
F#F#ale tut pačav a tuha džEEav

Chorus: 2x

HHČa jekh drF#F#om, o Ježig#g#š
me kamav te dživel EEpredal tute

2:

Adadžives kadaj sal
furt salas, me tuha džav
sal kamiben, džives andre ma
Dži akana, the tajsa
sal baro Raj a hin avka
sal furt ajso, aver naaveha

Chorus 2x

Bridge: 4x

O HHdživipen, F#F#o čačipen
o g#g#drom tu sal, tro EElav phenel
DžiHHval, F#F#ča predal tuEEte

Chorus 4x
outro

Jediná cesta

Život dávam k tvojim nohám
hľadám ťa a Ty si tu
to, po čom túžim si jedine ty
Hľadám ťa v ťažkostiach
si pri mne a ja ťa nevidím
ale tebe verím a idem s tebou

Jediná cesta, Ježiš
túžim pre teba žiť

Dnes si tu
vždy si bol, ja idem s tebou
Si láska, žiješ vo mne
až doteraz, aj zajtra
Si veľký Pán a je to tak
si ten istý, iný nebudeš

Život, pravda
cesta si ty, hovorí tvoje slovo
Žijeme len pre teba