Ča jekh drom

g# F# 
 
 O dživipen dav ke tire čhanga
g# 
 rodav tut a tu sal kadaj
F# 
 koda so kamav sal ča tu jekh
 Andro pharipen me tut rodav
g# 
 Tu sal paš mande, me tut nadikhav
F# 
 ale tut pačav a tuha džav

 Ča jekh droF# m, o Ježig# š
 me kamav te dživel predal tute

 Adadžives kadaj sal
 furt salas, me tuha džav
 sal kamiben, džives andre ma
 Dži akana, the tajsa
 sal baro Raj a hin avka
 sal furt ajso, aver naaveha

 dživipen, F# o čačipen
 g# drom tu sal, tro lav phenel
 Džival, F# ča predal tute


  Jediná cesta

  Život dávam k tvojim nohám
  hľadám ťa a ty si tu
  to, po čom túžim si jedine ty
  Hľadám ťa v ťažkostiach
  si pri mne a ja ťa nevidím
  ale tebe verím a idem s tebou

  Jediná cesta, Ježiš
  túžim pre teba žiť

  Dnes si tu
  vždy si bol, ja idem s tebou
  Si láska, žiješ vo mne
  až doteraz, aj zajtra
  Si veľký Pán a je to tak
  si ten istý, iný nebudeš

  Život, pravda
  cesta si ty, hovorí tvoje slovo
  Žijeme len pre teba