Hosana

Intro

1:

EEDikhav opre pro Kraľis
v c#c#sar avel la jagaha
e phuv lesf#f#tar daral HHpes c#c#
EEDikhav leskro kamiben
c#c#so o biny omukhel
šaj giľaf#f#vav, šaj giľaHHvav

Chorus:

HoEEsaAAna, hoHHsac#c#na
HoAAsana le Devc#c#lesHHke

HoEsaAna, hoHsac#na
HoAsana le DevHHlesc#c#ke

2:

Dikhav avren manušen
sar labon predal o Del
leha dživen, leha dživen
Dikhav le Devleskri zor
pro khoča amen lidžal
vičinas, vičinas

Chorus

Interlude

Bridge:

AASasťar mro jilo, DevHHla
EEkaj te prindžarav tut, phuter c#c#mre jakha
AAkamav avka te kaHHmel, sar tu c#c#man
AAPhag mange miro jiHHlo
EEkaj koleha so som te ac#c#vav tiro
AALidža man le dromeHHha ke tuc#c#te

Chorus


Hosana

Pozerám hore na Kráľa
ako prichádza s ohňom
zem sa ho bojí
Vidím jeho lásku
čo hriechy odpúšťa
môžem spievať, môžem spievať

Hosana, hosana
Hosana Bohu

Vidím ďalších ľudí
ako horia pre Boha
s ním žijú, s ním žijú
Vidím Božiu moc
vedie nás na kolená
voláme, voláme

Uzdrav moje srdce, Bože
aby som ťa poznal, otvor moje oči
chcem tak milovať, ako ty mňa
Zlom moje srdce
aby som bol tvoj so všetkým, čím som
veď ma cestou k tebe