Hosana

c# f# g# 
 
 Dikhav opre pro Kraľis
 c# sar avel la jagaha
 e phuv lesf# tar daral pes 
c# 
 Dikhav leskro kamiben
c# so o biny omukhel
 šaj giľaf# vav, šaj giľavav

 HoE/G# sana, hosac# na
 Hosana le Devc# leske
 HoE/G# sana, hosac# na
 Hosana le Devlesc# ke

 Dikhav avren manušen
 sar labon predal o Del
 leha dživen, leha dživen
 Dikhav le Devleskri zor
 pro khoča amen lidžal
 vičinas, vičinas

Sasťar mro jilo, Devla
kaj te prindžarav tut, phuter c# mre jakha
kamav avka te kamel, sar tu c# man
Phag mange miro jilo
kaj koleha so som te ac# vav tiro
Lidža man le dromeha ke tute
c# 

 HoE/G# sana, hosac# na
 Hosana le Devc# leske
 HoE/G# sana, hosac# na
 Hosana le Devleske


  Hosana

  Pozerám hore na Kráľa
  ako prichádza s ohňom
  zem sa ho bojí
  Vidím jeho lásku
  čo hriechy odpúšťa
  môžem spievať, môžem spievať

  Hosana, hosana
  Hosana Bohu

  Vidím ďalších ľudí
  ako horia pre Boha
  s ním žijú, s ním žijú
  Vidím Božiu moc
  vedie nás na kolená
  voláme, voláme

  Uzdrav moje srdce, Bože
  aby som ťa poznal, otvor moje oči
  chcem tak milovať, ako ty mňa
  Zlom moje srdce
  aby som bol tvoj so všetkým, čím som
  veď ma cestou k tebe