Veľký si, Pane

 
Veľký si, Pane
 veľkolepé je tvoje dielo
 Veľký si, Pane
 veľkolepé je tvoje dielo
 Veľký si Pane, woah

 Vždy, keď slabý som
 tebe sa odovzdám
 Svoje hriechy vyznám
 ty mi sily dodáš
 Si môj Pán

 S ním som sa stal iným
 dielo lásky činím
 A s odvahou v srdci
 hrdo všetkým svedčím
 On je Pán