Veľký si, Pane

intro

chorus: 2x

eeVeľký si, GGPane
a aaveľkolepé je eetvoje dielo
Veľký si, GGPane
a aaveľkolepé je eetvoje dielo
Veľký si GGPane, woDDah

1:

ee Vždy, keď GGslabý AAsom
ee tebe GGsa odovzAAdám
ee svoje GGhriechy vyzAAnám
ee ty mi GGsily dohhdáš
Si môj DDPán

chorus 2x

2:

S ním som sa stal iným
dielo lásky činím
a s odvahou v srdci
hrdo všetkým svedčím
On je Pán

interlude

1 + 2

chorus 2x