Áno, je to on

c# g# 
 
c# Prameň pre všetkých smädných
g# Lekár chorých, trápených
 Dobrý c# Pastier, ktorý vedie a chráni
g# vytúžený Ženích

 
c# Áno, je to on
ten, čo šiel na kríž
 Bol c# zabitý, no vstal
Ježiš

 On chcel ti hriechy odpustiť
c# preto bol na kríž pribi
On je tvojou oporou
 pri c# tebe bude stáť naveky
 
 On napĺňa ťa radosťou
 milosť dá ti rád každý deň
 On víťazstvo ti dáva
 s ním nebudeš sám, to mi ver

c# 
c# c#